Kotenčice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Provozní řád

víceúčelového hřiště

Multifunkční sportovní hřiště („MSH“)

 Provozní a návštěvní řád

Úvodní ustanovení

 1. Osobám mladším 15 let je užívání MSH povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné dospělé osoby.
 2. Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zranění uživatelů.
 3. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, bude z hřiště vykázán pověřenou osobou obce.
 4. Veškerou odpovědnost za chování uživatelů MSH i za případné škody a nesrovnalosti, které vzniknou používáním MSH v rozporu s tímto provozním řádem na sebe přebírá uživatel.
 5. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti, na zařízení MSH, případně i za škody způsobené užíváním MSH na okolních nemovitostech.

 

Provozní doba:                     Pondělí – Neděle     09:00 – 21:00           

Provozní režim

 1. Hřiště je určeno pouze pro místní obyvatele, primárně pro mládež, proto je pro ni v rezervačním systému každodenně několik hodin předem zamluveno:

 

Pondělí - Pátek13:00 - 18.00

Sobota - Neděle10:00-12:0013:00 - 18:00

 

 1. K evidenci obsazenosti zbylých termínů slouží on-line rezervační systém. Hráči si mohou hrací dobu objednat on-line na webu: https://hriste-kotencice.reenio.cz/
 2. Pokud není hřiště obsazeno ani rezervováno, je možné jej obsadit tím, kdo přijde dříve. Není-li na další hrací hodinu hřiště objednáno, mohou sportovci pokračovat.
 3. Při odchodu ze sportoviště je uživatel povinen uvést jej do původního stavu. Je povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený materiál a udržovat pořádek.
 4. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho okolí, je uživatel povinen tuto závadu nahlásit na obecním úřadě.

Pravidla ochrany bezpečnosti zdraví osob a majetku

 1. Jakékoliv znečišťování hřiště a poškozování značení je zakázáno.
 2. Veškeré úrazy vzniklé z důvodu provozních vad sportovního areálu nebo poškození hřiště musí být nahlášeny na obecním úřadě, aby bylo možné provést okamžitá opatření k nápravě.
 3. Každý je odpovědný za své chování a je povinen nahradit škodu na sportovišti způsobenou svým chováním, byť i z nedbalosti.
 4. Na hřiště je zakázán vjezd na jízdních kolech a podobných dopravních prostředcích.
 5. Vstup je zakázán se zvířaty.
 6. Vstup povolen pouze v čisté obuvi bez špuntů.

Důležitá telefonní čísla:

Policie ČR: 158 Zdravotní záchranná služba: 155 Hasiči: 150

Starosta obce Kotenčice: 606 714 564

Tento provozní řád MSH schválilo obecní zastupitelstvo dne 23. 5. 2022 s účinností od 1. 6. 2022.

Petr Hlinka, starosta

Datum vložení: 3. 6. 2022 5:13
Datum poslední aktualizace: 3. 6. 2022 5:15
Autor: Radi Nosálová