Obec Kotenčice
Obec
Kotenčice

SDH

Logo

 

 

Sbor Dobrovolných Hasičů

 

 

Hasičský sbor v Kotenčicích byl založen 5. dubna 1914 v hostinci u Šefrnů, zásluhou rolníka a radního obce, pana Františka Vaněčka st.. Se začátkem války většina členů odešla na frontu, a proto místo nich nastoupilo na jejich místo 13 žen, aby pokračovaly v činnosti. Na sklonku roku 1914 byla ze sbírek zakoupena ruční hasičská stříkačka, ta se bohužel do dnešního dne nedochovala.

V roce 1919 bylo přistoupeno k výstavbě hasičské zbrojnice, sbor se vybavil nejpotřebnějším nářadím a v roce 1922 bylo uspořádáno „sekerkové“ cvičení za účasti 18-ti sborů. V roce 1930 pod vedením velitele  Karla Korduleho byl postaven památník padlým v 1. světové válce.  V následujícím období nastal ve sboru úpadek, avšak požár v roce 1941 u Šimků měl za následek, že se sbor dal na chvíli do pohybu, ale v poválečných letech 1950 až 1955 sbor opět stagnoval.

Zvrat nastal až po získání motorové stříkačky PS-8 s výstrojí na sklonku roku 1954. V roce 1962 národní výbor získal od komunálních služeb tahač Tatra805, který uvedl znovu do provozu. Sbor úspěšně uspořádal v roce 1964 oslavy k 50. výročí založení hasičského sboru spojeného s 1. sjezdem rodáků obce.

V roce 1965 byl postaven sušák na hadice a provedena rekonstrukce neobydleného domu  čp.19 na hasičskou zbrojnici, která je využívána dodnes. Sbor se každoročně zúčastňoval cvičení požárních družstev v rámci nově utvořeného okrsku, kde umísťoval okolo třetí vítězné příčky. V roce 1968, poprvé po vítězství okrsku v Holšinech, se naše družstvo dostává do okresního kola ve Věšíně, kde získává 14. místo. Dále se hasiči podílí na výstavbě hráze rybníka, budování prodejny, úprav návsi a okolí zbrojnice a stavby kanalizace. V roce 1972 obsazuje sbor v okresním kole, které se konalo v Milíně, krásné druhé místo, za tehdy proslulými Hříměždicemi. V roce 1974 byl uspořádán 2. sjezd rodáků při příležitosti  oslavy 60. výročí založení hasičského sboru.

V roce 1980 dochází ke změně ve vedení sboru a vlivem změn se úroveň sboru pozvedá.

V roce 1982 patří v rámci 27. okrsku sbor mezi nejlepší a po dobu téměř 15-ti let obsazuje vždy 1. místo. Od roku 1984 vlastní sbor nový agregát PS12 a nové cvičné stejnokroje. Muži z Kotenčic se třikrát zúčastňují Krajského kola, v roce 1985 v Nymburce se ziskem 3. místa, v roce 1987 v Benešově na 2. místě a v roce 1989 opět v Benešově získávají 8. místo.

Od roku 1983 začíná iniciativně pracovat vznikající družstvo žen, které se za spolupráce a pomoci mužské části podílí na přípravách a nácviku. Nejlepších výsledků dosáhlo družstvo žen v účasti na poháru předsedy OV SPO. Třikrát po sobě, v letech 1983 až 1985 soutěž vyhrály a získaly do trvalého vlastnictví Pohár předsedy okresního výboru. Ženy se také probojovaly v roce 1987 do krajského kola v Benešově. Družstvo žen bylo postupně doplňováno dorostenkami, avšak v roce 1993 ukončilo činnost. Po delší odmlce se opět v roce 2007 daly ženy dohromady a opět se zúčastňovaly soutěží po dobu 4 let. Od roku 2011 opět ženy nemají požární družstvo.

Velmi dobrých  výsledků bylo dosahováno i na úseku práce s dětmi. S mládeží se začalo pracovat v roce 1976 a mladé požárníky vedl pan Milan Krákora, chlapci i dívky okusili zápolení s hadicemi a vodou v Hrachově. Od roku  1977 se kolektiv zapojuje do celostátní hry „Plamen“. Po několika letech  pracují družstva dvě, mladší a starší. Rok od roku získávají vyšší příčky při soutěžích a v roce 1984 jsou dokonce přeborníky okresu Příbram. Získávají pozvánku na krajské kolo do Vlašimi. Pouhé dva body je dělí od účasti v celostátním kole ve Vysokých Tatrách. Odměnou byl týdenní pobyt na Šumavě a provedení zdravice na celostátním sjezdu SPO v Paláci kultury v Praze. Práce mladých se od roku 1985 ujímá pan Jiří Horký. Činnost mladých hasičů ve hře Plamen trvala do roku 1997 s výsledky na předních místech, kdy byla pro dlouhodobé zdravotní problémy vedoucího do roku 2000 přerušena a  od roku 2001 se mladých hasičů ujímá paní Lenka Blahovcová a pracuje s mladými hasiči po dobu 4 let.

Po revoluci v roce 1989, kdy dochází k přeměně na Sbor dobrovolných hasičů, nastává víceméně doba útlumu a soutěže již nejsou námi hojně obsazovány. V roce 1994 oslavil sbor 80 let trvání, oslavy byly spojeny opět se sjezdem rodáků. Sbor měl v této době 63 členů, z toho 12 žen. V roce 1997 jsme málem přišli o náš jediný tahač, Tatra 805, ale díky opravám, které proběhly do dubna 1998 náš tahač prošel technickou kontrolou a zůstal v našem sboru až do roku 2004, kdy byl prodán. Toto byl hlavní důvod odstoupení vedení sboru. V roce 2004 sbor oslavuje již 90 let od doby vzniku a bohužel již několik let činnost stagnuje, dokonce se ani nezúčastňuje okrskových soutěží. V roce 2005 byla provedena změna ve výboru, pod vedením Václava Loukoty je vytvořeno soutěžní družstvo, které bylo vybaveno novými cvičnými stejnokroji a v tomto roce získává 5. místo na okrskové soutěži v Rosovicích.

V dalších letech probíhal nábor nových mladých členů a od roku 2007 se sbor začíná znovu probouzet k životu. Základ týmu tvořili členové, kteří soutěžili v mladém věku ve hře Plamen.

V tomto roce proběhl také 1. ročník Kotenčického poháru, který se povedlo organizovat až do 11. ročníku v roce 2017. Poté jsme od organizování upustili vzhledem k celkovému nezájmu sportovních tymů o pohárové soutěže.

Ve druhém roce fungování byla zakoupena výkonnější stroj o obsahu 1800ccm a i proto jsme se mohli zúčastňovat více soutěži a poprvé i Brdské ligy a obstát tak ve vysoké konkurenci. Také se v roce 2008 poprvé povedlo vyhrát okrskovou soutěž, ve které vítězíme do současnosti a to již 11krát v řadě. Obměnil se výbor sboru, kde usedli převážně mladí. Ti se snaží pořádat různé kulturní a společenské akce, jako například vánoční a velikonoční vyrábění, dětský den, pouťovou taneční zábavu, sběr železného šrotu atd. Ještě pod vedením Lenky Blahovcové jako starostky obce i hasičů se úspěšně povedlo obnovit posvícení s pochůzkou muziky po vsi.

V roce 2014 proběhly oslavy 100 let sboru spojené se sjezdem rodáků a pouťovou taneční zábavou pod širým nebem. Také se soutěžní družstvo mužů pravidelně zúčastňuje Brdské ligy, kde si nevede špatně. Za zmínku stojí několik medailových umístění a vítězství v Zalužanech v roce 2017. V celkovém hodnocení ceníme roky 2011, 2013 a 2018 kdy družstvo končí na celkovém 5. místě. V ročníku 2019 se Kotenčičtí podívají na vytouženou bednu v podobě 3. místa.

V roce 2018 nám bylo OÚ zakoupeno vozidlo Ford Tranzit pro dopravu na tréninky a závody. Také disponujeme kvalitním materiálním zabezpečením, máme nové dresy, sportovní bundy a výkonný závodní speciál o obsahu 2089 cm2. Za zmínku jistě stojí i několik úspěšných účastí našich mužů i žen na soutěži Běhu hasičů do Svatohorských schodů.

V současnosti náš sbor čítá 38 mužů a 6 žen, starostou sboru je pan Aleš Poplštein a sbor velice dobře spolupracuje s obecním úřadem.


Vyjádření starosty SDH k roku 2020.


Vážené členky a členové SDH,

nacházíme se v době nejen covidové, ale také v době pořádání výroční valné hromady sboru, na které jsme byli zvyklí společně hodnotit naše úspěchy i neúspěchy v uplynulém roce. Situace, která je, nám toto neumožňuje, proto se VVH letos neuskuteční. Prosím, aby každý z vás přispěl k tomu, že budou dodržována omezení, která máme, a že hasiči nebudou ti, kteří je porušují, chceme přece pomáhat ostatním, tak buďme prosím disciplinovaní. Děkuji všem, kteří jakkoli v této době pomáhají situaci zvládnout.

V neposlední řadě bych rád všem členkám, členům a jejich rodinám popřál mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2021.

Starosta SDH Aleš Poplštein

Výběr členských příspěvků SDH v roce 2021 bude i nadále probíhat na Obecním úřadě u p. Nosálové.


 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1
29 30 1 2 3 4 5
1

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store